STUDIO inleiding

Nederland had (en heeft min of meer nog steeds) een zgn 'zuilensysteem' wat betreft de vaderlandse televisie. Dat is voortgevloeid uit de radio-tijd, waarin elke gezindte in Nederland zendtijd had. De protestanten, katholieken, gereformeerde, vrijzinnige en wat al niet meer, richtten hun VARA, KRO, VPRO en al die andere omroepen op. Al die omroepen hadden hun eigen TV/Radiogidsen en leden. De gids die de KRO jarenlang maakte voor haar leden heette STUDIO.
Dit blad (lees: deze omroep) gaf platen weg aan nieuwe leden. Het zijn deze platen die hieronder staan weergegeven.
Vooralsnog is niet bekend hoeveel er in de loop der jaren zijn uitgebracht. De labelnummers helpen in deze zeer weinig.
Mocht er iemand toevallig meer weten van dit label of wellicht nog andere hoezen hebben dan wel kennen en dat met de wereld wil delen, die kan mailen naar: lphoezenseries@gmail.com