A. DECAP-SOUND inleiding

In feite is deze serie niet echt een Nederlandse serie. Hij is afkomstig uit België (Turnhout), maar toch wel apart genoeg om op deze site te worden opgenomen. Ongetwijfeld kent België meer labels en wellicht gaan die in de toekomst ook opgenomen worden, maar voorlopig alleen deze ene.
ADS staat uiteraard voor A.Decap-Sound. De 'A' in deze staat voor 'Albert'. Albert Decap is de arrangeur van de muziek op deze platenreeks.
Het labelnummer komt niet helemaal overeen met het 'volume-nummer' van de plaat. Het verschil is een '1' voor het volgnummer, dus plaat 14 heeft als labelnummer ADS 114. Mogelijk is dit een aanwijzing dat het hier gaat om serie één.
Tot nu toe telt de reeks 23 platen.

Wie meer weet over dit Belgische platenlabel kan te allen tijde mailen naar lphoezenseries@gmail.com